Sportsstream- villkor-

När du godkänner villkoren eller använder vår tjänst så förutsätts du läsa igenom följande:

Användarvillkor
Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du kan beställa din videoinspelning. Accepterar du villkoren dvs samtycker till denna text.

För att skydda allas integritet så följer vi kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen.

Beställer du videoinspelningen så förutsätts du meddela alla tennisspelare på banan innan ni startar träning- och eller matchspel. När du godkänner avtalet(i samband med köpet) så förbinder du dig att meddela samtliga som vistas på tennisbanan under bokad tid att det pågår en inspelning av din bokade tid.

Livestreaming, Video on Demand – videoinspelning-

Du kan titta på din inspelningar efter att du har spelat klart. Du får ett mail med en länk till det inspelade materialet. Materialet finns tillgängligt i max 3 dagar sedan raderas innehållet (i enlighet med kameralagen).

Vid beställd inspelning har du en garantitid på 48 timmar från det att du betalat. Skulle videoinspelningen tas bort under dessa 48 timmar återbetalas du hela det belopp du erlagt. Efter garantitiden kan du inte erhålla någon ersättning för videoinspelningen som tagits bort och det är därför viktigt att du ser materialet du betalat för inom 48 timmar.

Betalning

Betalning för tjänsten görs genom de betalningslösningar som tillhandahålls MyCourts system. Priset kan varierar beroende på vilken tid du väljer att spela in men priset finns alltid synligt innan du slutför din betalning.

Om du betalar via display eller via den QR kod så finns bara swish som betalningalernativ.

Angiven mailadress kommer bara att användas av SportsStream för erbjudanden och tjänsteuppföljningar. Mailadresser eller/och telefonnummer kommer INTE att säljas vidare till andra företag

Ångerrätt

Enligt MyCourts bokningsregler.

När/om du bokar din video via QR koden ( https://sportsstream.video/” din klubb” alt https://media.sportsstream.se/”din klubb”) så erbjuds inte ångerrätt.

Reklamation

Om det under sändningen skulle uppstå ett problem som medför störning i Sportsstreams möjlighet att distribuera en störningsfri tjänst, och om felet kan konstateras bero på felaktigheter beroende på Sportsstreams utrustning, nät eller dess underleverantörer, utgår kompensation med beloppet som erlagts för aktuellt material (detta innebär att Sportsstream på drabbat användarkonto krediterar med en ny inspelning utan debitering, vilket användaren kan använda vid senare inspelningar efter eget önskemål).

Ingen annan ersättning utgår.

Störningar i tjänsten som beror på felaktigheter i användarens utrustning eller användarens leverantörer av t.ex. bredband kompenseras inte av sportsstream.

Om användaren tror att ett fel beror på fel hos Sportsstream skall denne snarast kontakta supporten på www.sportsstream.se/villkorwww.sportsstream.se/support  eller direkt på support@sportsstream.se, med angivande av sin registrerade epostadress(som användes vid bokningstillfället/köptillfället) och vilken inspelning problemet gäller(klubb, bana, tid och datum), tillsammans med en utförlig felbeskrivning. Återbetalning kan nu göras genom swish till samma nummer som du har använd vid bokningen/betalningen.

För att underlätta felsökning skall användaren följa anvisningar från Sportsstream till avhjälpande av felet eller för att kunna konstatera var ansvaret för felet ligger.

Om användaren inte medverkar till felsökning efter anvisningar från Sportsstream utgår ingen kompensation.  Kompensationen innefattas av en ny kostnadsfri videoinspelning inom de kommande 14 dagar efter det tillfälle där den felaktiga inspelningen inträffade. Kompensationsinspelningen skall noteras direkt till support@sportstream.se(bana, tid, namn och senast 24 timmar efter spelad tid)

Upphovsrätt

Allt som visas från tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Sportsstream tillåter dig att endast använda tjänsten för ditt personliga och privata bruk och du får inte på något sätt sprida denna till andra. Tjänsten får heller inte användas för kommersiellt ändamål om inget annat avtalats med Sportsstream.

Avtalsbrott och följder

Att försöka kringgå Sportsstreams säkerhetssystem eller testa tjänstens säkerhet är förbjudet. Du får heller inte använda tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, skada, sätta ur funktion, försämra eller inkräkta på andra användares användning av tjänsten.

Det är också förbjudet att försöka få otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som är kopplad till webbplatsen eller tjänsten.

Bryter du mot någon del av dessa allmänna villkor äger Sportsstream rätten att omedelbart stänga av tjänstens tillgänglighet för användaren eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Force Majeure

Yttre händelser utanför Sportsstream kontroll (tex. myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar Tjänstens genomförande berättigar Sportsstream att helt inställa Tjänsten utan att detta ger rätt till skadestånd eller annan ersättning.

Ni kan läsa mer på dessa sidor:

https://www.imy.se/vagledningar/kamerabevakning/foretag/

https://www.imy.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/