Hur beställer du din videoinspelning i MyCourt?

www.mycourt.se – >Farsta TK -> Boka tid-> välj önskad tid

Denna anvisning kan med fördel även användas vid tilläggsbeställning på en redan betald/bokad tid. Mina bokningar- > Ändra bokning-> sedan samma anvisning nedan.

Boka tid -> Lägg till videoinspelning

Lägg till: 1) videoinspelning 2) godkänn produktvillkoren 3) tryck på ”+”

Slutresultatet. Banpris+ videinspelning= summa

Vart finns länken till din beställda film?(from då du börjar/avslutar ditt spel)

Gå in på bokningar:

Länken finns även i ditt kvitto som skickas till dig i samband med bokningen: